Kend din forretningsmodel.

Alexander Osterwalder og Yves Pigneur kom i 2010 med en ny forretningsmodel, hvor fokus er på værdiskabelsen, som det mest centrale. Det er et udefra og ind-perspektiv, hvor du er til for kundernes skyld, i hvert fald i den forstand, at du 100% forstår, hvad det er du opfylder hos kunderne og hvilke problemer du løser. Det er et visuelt værktøj, dynamisk og det giver en fantastisk mulighed for hele organisationen at for indsigt i, hvor og hvordan værdiskabelsen finder sted. Det er ligemeget hvad du sælger, produkter som serviceydelser, om du er online og/eller sælger fra en fysisk butik, modellen rummer alle slags virksomheder.

Osterwalder & Pigneur

“A business model describes the rationale of how an organisation creates, delivers, and captures value.”

Alt i en forretningsmodel:

Business model canvas byggesten.

I undervisningen på de videregående uddannelser undervises og arbejdes der med tværfaglighed, dvs. at forstå sammenhængene i de mono-faglige discipliner. Business Model Canvas er den perfekte teori-ramme for at kunne diskutere og udvikle din forretningsmodel. Du skal både være HR-chef, indkøbschef, marketingchef, økonomi-chef, e-commerce manager, relation- og retention manager, logistikchef og CEO.

Der er derfor 9 felter i modellen og i hvert felt, gemmer der sig dybe teorifelter. Du kan læse en kandidatuddannelse i hvert felt. Men det vigtigste at forstå i BMC-modellen det er, at der er taget beslutning om, hvordan hvert felt skal supplere hinanden og hvordan felterne mest optimalt bidrager med værdi til både dig og kunderne. Der er ikke nogle beslutninger i en forretningsmodel, som er isolerede, alt påvirker hinanden. Og du skal også have taget stilling til, hvert element i modellen. Måske er du super fokuseret på channels, men har helt glemt at få defineret dit relationship til dine kunder.

Business Model Canvas er strukturet med de aktiviteter som er omkostningsbaseret på den venstre side og på højre side med de aktiviteter som forbindes med omsætning og indtjening. I midten findes value proposition, det er netop i denne forståelse, at forretningsmodellen egentlig har sin samtid, at kundens behov og værdimatch, er absolut afgørende for et eksistensgrundlag. 

KEY PARTNERSHIP: De aktiviteter i din forretning som du har valgt at outsource, men som er essentielle for, at du kan skabe værdi i din forretning. 

KEY RESSOURCES: Ressourcer som ansatte, bygninger, know-how, likviditet og finansiering. Afhænger af virksomhedens kontekst mht. produkt, størrelse, marked og konkurrenceforhold. 

KEY ACTIVITIES: Hvilke aktiviteter som skal udføres i virksomheden, for at du kan skabe den værdi som du lover kunden i dit value proposition? Det er hele motoren i din forretning, hvor key ressources er det brændstof du kan hælde på. 

Er du en enkeltmandsvirksomhed, så kan det være i ressourcer og aktiviteter du skal prioritere, om du har tid og kompetencer nok, eller om du skal købe dig til det, igennem partnerskaber?

COST STRUCTURE: Afhængig af dine ovenstående partnerskaber, ressourcer, og aktiviteter, så kan du definere din omkostningsstruktur. Pointen er her, at få en omkostningsstruktur som matcher dit produkts værdi. Er du IKEA, så har du fokus på at minimere omkostninger i ALLE processer. Er du VOLVO, så er det okay at øge dine omkostninger for at skabe et sikkert og innovativ produkt, hvor kunden gerne betaler for kvalitet.

VALUE PROPOSITION: Der gemmer sig faktisk en model i denne byggesten: Value proposition canvas. Du skal i din virksomhed have 100% kendskab til dine kunders pain og gain, ved at forbruge dit produkt eller service. Og her er dyb indsigt i forbrugeradfærd væsentlig. 

CUSTOMER SEGMENT: Hvilke segmenter og målgrupper er dit værditilbud relevant for? Har du et lille nicheprodukt og en lille geografisk afgrænset fan-skare? Eller sælger du mælk til hele Danmark? Du skal kende dine målgrupper for at møde dem, der hvor de handler og der hvor de kommunikerer. 

CUSTOMER RELATIONSHIP: Du bør definere et kundeforhold til hver målgruppe. Og du kan starte med at have et barometer, hvor du går fra ingen kundekontakt til 100% kundekontakt. Er din målgruppe 1. klasses flypassagerer, så kan du forestille dig en lang række processer, som er specifikt designet til at tiltrække og opretholde jeres kundeforhold. Er din virksomhed et selvbetjeningsmøntvask, så er dit kundeforhold automatiseret til envejs-kommunikation.

CHANNELS: Dine salgs-, distributions- og kommunikationskanaler. Igen skal der være et relevant match med dine målgrupper og samtidig skal du være bevidst om, hvor og hvordan dine konkurrenter designer deres kanaler. 

REVENUE STREAMS: For nogle, er her bare tale om omsætning og indtjening. Men – revenue streams handler om din prisstrategi, din produktstrategi og kundens købsfrekvens. 

STRATEGISK WORKSHOP – BUSINESS MODEL CANVAS

Er du blevet nysgerrig på, hvordan du kan optimere din forretningsmodel? Så kan jeg hjælpe dig, hvor vi sammen får skabt den forretningsmodel, som giver mening for dig og dine kunder.

BOOK Strategisk Business Model Canvas workshop. 

  • Dagsworkshop
  • Faglig kompetenceudvikling for 1-20 medarbejdere
  • Teori omsat i praksis
  • I får et visuelt redskab til at evaluere og justere jeres forretningsplan løbende
  • Idéer, sparring og coaching på værdiskabelse og målsætning
  • Lille investering med mulighed for højt afkast

Pris: Kr. 15.000 eksklusiv moms (+ evt. kørsel)

Vil du høre nærmere, så kontakt mig her: 

Mobil: 6133 7771 eller på mail: camilla@designyourbusiness.nu