Et kursus til dig som ikke er uddannet indenfor markedsføring, men som har brug for kompetenceudvikling, som kan omsættes i konkret handling i din virksomhed – med det samme! 

Marketing er en uundværlig disciplin.

Efter 10 års erfaring som ekstern lektor på AU, adjunkt og lektor på UCL, så har jeg mødt mange studerende som har spurgt mig, hvor de mon kunne få arbejde henne efter endt uddannelse? 

Mit svar har altid været: 

  • Nævn mig en virksomhed som intet har – der skal sælges?
  • Hvor det er ligegyldigt, om du forstår kundernes behov eller ej?
  • Hvor du har succes, uanset, hvilke marketing-kanaler du vælger at kommunikere igennem?
  • Hvor der er effekt på dine kampagner, ligegyldig hvor irrelevante og uforståelige dine budskaber er?

Marketing er en investeringsafdeling. Det er ikke en farvelade-afdeling for skæve eksistenser, der ikke gider at lære excel. I dag er digital marketing en datadrevet ekspert funktion og det er derfor også en konkurrencefordel hos de virksomheder, som for længst har erkendt behovet for marketingdisciplinen, både den traditionelle og den digitale. 

Hvad siger andre om kurset?

Vi fik et nyt perspektiv på forskellige dele af vores markedsføring, som vi forventer kan understøtte vores udvikling af vores produkter og Grassy ApS de kommende år. En meget relevant kursuspakke, når man ikke har markedsføring som sin primære kompetence“. 

Peter & Jens, Grassy ApS, www.grassy.dk

Vil du lære mere om marketing og afsted på kursus?

Jeg har designet et veltilrettelagt kursusforløb for ikke-marketing uddannede. Det er opbygget på et logisk fundament, fra strategi til taktik, og til det operationelle. Fra den interne proces med at designe din virksomhed og til den eksterne forståelse for kundernes behov, konkurrenternes spil og det dynamiske markedspotentiale. Marketingplanen, kampagneplanlægning, udformning af budskab og indhold, valg af kanaler og KPI.

Marketing kurset.

Modul 1 – Forretningsmodellen.

Virksomhedens bidrag og kontrakt med kunderne. Ressourcer og kernekompetencer. Analyse af nuværende forretningsmodel. Teoretisk bidrag: Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, Kano’s model og VRIO-modellen. 

Udbytte: Du har udarbejdet forretningsmodellen og har en skarp forståelse af jeres bidrag til kunderne i markedet.

Modul 2 – Kunden og markedet. 

Virksomhedens omverden, den perifære og den nære. Forbrugeradfærd og kunderejser. Markedspotentiale, konkurrencesituation og analyse. Teoretisk bidrag: Konkurrencemæssige positioner og analyse. Kunderejse, købsadfærdstyper og køberoller. B2C-, B2B- og B2G købskarakteristika. Segmentering og målgrupper. 

Udbytte:  Du ved hvem jeres segmenter og målgrupper er, hvordan deres kunderejse ser ud. Du ved hvilke konkurrenter du skal holde øje med og hvilke parametre I konkurrerer på.

Modul 3 – Markedsanalyse – forstå dine kunder rigtigt. 

Involvering af relevante data fra de kvantitative- og kvalitative markedsanalyser som f.eks. surveys, fokusgrupper og ekspert- og dybdeinterview. Interne data som købshistorik og kundeprofil. Teoretisk bidrag: Problemerkendelse, analysedesign, krav og kvalitet, indsamling, behandling og rapportering. 

Udbytte: Du kan identificere de vigtigste spørgsmål I har til nuværende eller kommende kunder. Du ved hvorfor og hvordan den valgte markedsundersøgelse vil give jer den nødvendige feedback I mangler. 

Modul 4 – Marketingplanen – fra skrivebord til reelle kampagner og evaluering.

Parametermix: Produktforståelse, prisfastsættelse, distributionsstrategi og valg af promoveringskanaler. Earned, owned og paid media. Målsætning i marketingplanen, herunder kampagne- og content. Opbygning af kommunikationsprodukter, valg af budskab og indhold. Evaluering og opfølgning på udvalgte KPI. 

Udbytte: Du har udarbejdet jeres parametermix og beskrevet jeres SMART-mål for den kommende marketingplan. Du har identificeret den vigtigste kommunikationskanal, udarbejdet et kommunikationsprodukt og færdiggjort annonceopsætning. 

Modul 5 – Digitale kompetencer – Bliv gode venner med google og dine online kunder

Introduktion til grundelementerne og forståelse af et Google-venligt website, SEO, content og søgeordsstrategi, Google Ads, Analytics og evt. search console. Analyse af nuværende aktiviteter og tilpasning vha. ASEK-modellen.

Udbytte: Du har grundforståelse for de digitale spillerregler og Google’s krav til teknik, kvalitetsindhold og kundernes adfærd.

Er du klar til kompetenceudvikling og et nyt marketing mindset?

  • Kurset kan afholdes hos jer eller i Middelfart, Jernbanegade 75
  • 5 dage, fra kl. 9.00 – 14.00. Der er forberedelse til kursusdagene og I arbejder aktivt med marketingbegreberne både på og mellem kursusdagene. 
  • Prisen er kr. 29.500,- eksklusiv moms, samlet pris for 1-5 medarbejdere i virksomheden
  • Undervisningsformen er uformel. Der er tale om “sidemandsoplæring”, således at I har kompetencer, og ikke blot viden om marketing, efter endt kursusforløb. 

Kontakt:

Tlf. 6133 7771 eller mail: camilla@designyourbusiness.nu